Wycena nieruchomości

 • Zakres oferowanych usług:
    - nieruchomości niezabudowane i zabudowane
    - nieruchomości mieszkaniowe (domy jedno- i wielorodzinne, lokale mieszkalne)
    - nieruchomości komercyjne (budynki biurowe, handlowe, obiekty usługowe, hotele, etc.) -
    - nieruchomości przemysłowe (obiekty fabryczne, produkcyjno-magazynowe)
    - nieruchomości rolne i leśne
    - nieruchomości zabytkowe
    - nieruchomości specjalnego przeznaczenia
    - określanie wartości prawa służebności, dożywocia, użytkowania
    - określanie skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych

 • Wyceny realizujemy dla zróżnicowanych potrzeb:
    - zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
    - negocjacji kupna/sprzedaży
    - wniesienia aportu
    - przekształceń własnościowych
    - sprawozdań finansowych
    - księgowych
    - upadłościowych i egzekucyjnych
    - ustalania opłat i odszkodowań wywołanych zmianą planu zagospodarowania
    - naliczania opłat cywilno-prawnych
    - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz innych celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sidebar Menu