Wycena maszyn i urządzeń

 • Wykonujemy wyceny wszystkich obiektów ruchomych ujętych w klasyfikacji środków trwałych:
    - maszyn, urządzeń i specjalistycznej aparatury
    - maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania
    - urządzeń technicznych
    - środków transportowych
    - kotłów i maszyn energetycznych
    - narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia
 • Przykładowe cele realizowanych ekspertyz:
    - kredytowe
    - finansowe (leasing, etc.)
    - kupno/sprzedaż
    - sprawozdawczość finansowa
    - egzekucyjne
    - podatkowo-skarbowe
    - spadkowe
    - sądowe

Sidebar Menu