Usługi architektoniczno - budowlane

 • Zakres oferowanych usług:
    - projekty architektoniczne-indywidualne i typowe
    - oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali
    - inwentaryzacje budynków i lokali
    - nadzory budowlane
    - kosztorysowanie
    - ekspertyzy budowlane
    - ekspertyzy i opinie techniczne budynków i budowli
    - analizy poprawności rozliczeń inwestycji
    - oceny zaawansowania robót budowlanych dla potrzeb uruchomienia transz kredytu

Sidebar Menu