O firmie Centrum Wyceny Mienia

CWM

Centrum Wyceny Mienia Sp. z o.o. jest odpowiedzią na współczesne potrzeby profesjonalnej, specjalistycznej i kompleksowej obsługi rynku nieruchomości i sektorów komplementarnych. Powołane do życia w 2005 roku Centrum Wyceny Mienia stanowi ukoronowanie ponaddziesięcioletnich starań zespołu Biura Techniczno - Inżynieryjnego w budowie relacji z szeroko pojętym światem nieruchomości i dóbr inwestycyjnych. Zaprocentowały różnorodne i bogate doświadczenia z zakresu wyceny mienia, doradztwa inwestycyjnego, aktywny kontakt z instytucjami naukowo-badawczymi i konsekwentna polityka rozwoju własnego. Jako zespół jesteśmy rozpoznawani i cenieni przez uczestników rynku nieruchomości, przedstawicieli biznesu i podmioty publiczne.

Centrum Wyceny Mienia Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie wyceny mienia, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa organizacyjno-prawnego, analizy rynku nieruchomości. Przedmiotem naszych zainteresowań zawodowych są także wyceny przedsiębiorstw, realizowane w ścisłej współpracy rzeczoznawców majątkowych z finansistami i naukowcami. W ramach kooperacji z podmiotami bankowymi przeprowadzamy analizy poprawności realizacji inwestycji oraz oceny zaawansowania robót budowlanych dla potrzeb uruchomienia transz kredytu. Odrębnym segmentem naszej działalności jest obsługa architektoniczna oraz wydawanie opinii i ekspertyz technicznych.

Charakteryzuje nas fachowość i wysokie tempo pracy. Stabilna polityka kadrowa pozwoliła stworzyć interdyscyplinarny zespół specjalistów z uprawnieniami i licencjami państwowymi. Współpraca ze środowiskiem naukowym i ekspertami branżowymi daje nam możliwość realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń, również z relatywnie słabo rozpoznanych segmentów rynku.

Sidebar Menu