Doradztwo rynku nieruchomości

 • W ramach oferowanych usług związanych z rynkiem nieruchomości, proponujemy doradztwo w zakresie:
 • pomocy przy zakupie nieruchomości:
    - ekspertyzy techniczne
    - pomoc w wyborze
    - optymalizacja
    - finansowanie zakupu
 • odszkodowań:
    - za wywłaszczane nieruchomości
    - za nieruchomości nabywane i zajęte pod drogi publiczne
    - za nieruchomości przez które przebiegają linie przesyłowe mediów
    - za ubytek wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu
    - zagospodarowania przestrzennego
    - inne
 • doradztwa w sprawach dotyczących:
    - opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
    - opłat planistycznych
    - opłat adiacenckich
    - innych opłat
 • doradztwa w zakresie:
    - analiz planów zagospodarowania przestrzennego i oceny skutków finansowych ich uchwalenia
    - analiz rynku nieruchomości
    - oceny opłacalności inwestycji
    - oceny optymalnego wykorzystania nieruchomości
    - oceny propozycji inwestycyjnych
    - innych
 • rozstrzygania sporów w formule:
    - arbitrażu
    - mediacji
    - rozstrzygnięcia eksperckiego

Sidebar Menu