Analizy rynku nieruchomości

  • Metodą redukcji ryzyka jest dogłębne badanie rynku. Analizy rynkowe stanowią nieodzowne instrumentarium ułatwiające podejmowanie decyzji inwestorskich. We współczesnym, skomplikowanym otoczeniu prawnym, finansowym i organizacyjnym analiza korzysta z wielu dziedzin naukowych: ekonomii, statystyki, demografii, planowania urbanistycznego, etc. Badanie rynku nieruchomości musi uwzględnić nie tylko sytuację obecną, ale również ujmować tendencje prospektywnie. Prognozowanie zmiany wartości w czasie oraz faz w cyklu koniunkturalnym na podstawie analiz jest bardzo pomocne przy przewidywaniu nasycenia rynku oraz przyszłego realnego sposobu użytkowania obiektów.

  • Niezwykle istotna jest koncentracja na wymiarze lokalnym rynku nieruchomości i powiązaniu go z całą gospodarką. Umiejętność prawidłowego odczytywania trendów i wnioskowania przyczynowo-skutkowego leży w polu szczególnych zainteresowań rzeczoznawców majątkowych Centrum Wyceny Mienia. Liczne tego dowody prezentowane są również w formie publikacji w prasie zawodowej. Analizy rynkowe poddają dyskusji istotność i hierarchię atrybutów rynkowych nieruchomości, z uwzględnieniem charakterystyki prawnej, fizycznej i lokalizacyjnej. Rzeczoznawca majątkowy może rozważać trafność alternatywnych scenariuszy inwestycyjnych w konkurencyjnym środowisku, mając jednocześnie na uwadze możliwości rozwoju oraz obiektywne bariery finansowe.

Sidebar Menu