Gospodarka lokalami mieszkalnymi Agencji Mienia Wojskowego

W dniu 19 marca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 4 marca 2016 r. poz. 275). Jego przepisy określają zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji, precyzują ponadto sposób ustalania kosztów remontu na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowywanego w oparciu o średnie krajowe ceny rynkowe publikowane w powszechnie stosowanych cennikach. Załącznik do rozporządzenia określa normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu kwalifikujące je do wymiany.

(opracowanie na podstawie: Dz. U. 2016 r. poz. 275)


Sidebar Menu