Wskaźniki zmian cen nieruchomości według GUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w wykonaniu dyspozycji art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ogłosił w dniu 11 kwietnia 2016 r. kolejne wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych. Dotychczas opublikowane zostały następujące komunikaty dotyczące zmian cen lokali dla terenu województwa wielkopolskiego:

• w IV kwartale nastąpił wzrost o 1,3% w stosunku do III kwartału 2015 r.,
• w III kwartale nastąpił wzrost o 0,8% w stosunku do II kwartału 2015 r. ,
• w II kwartale ich ceny wzrosły o 1,1% w stosunku do I kwartału 2015 r

Wskaźniki dla innych rodzajów nieruchomości na razie nie zostały opublikowane.
(opracowanie na podstawie: obwieszczenia Prezesa GUS)


Sidebar Menu